“ต่อพงษ์-สงกรานต์-โชติระวีย์ ตามเป้าเข้าป้ายเปาฟีฟ่า2019”

ต่อพงษ์ต่อพงษ์ -สงกรานต์-โชติระวีย์
ตามเป้าเข้าป้ายเปาฟีฟ่า2019

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ “ฟีฟ่า” แบโผผู้ตัดสินฟีฟ่าของทุกชาติสมาชิกทั่วโลกประจำปี2019ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ม.ค.62 โดยในส่วนของผู้ตัดสินฟีฟ่าไทยที่เป็นไฮไลท์ คือผู้ตัดสินชาย และผู้ช่วยผู้ตัดสินชายที่มีหน้าใหม่ติดโผตามคาดพนันออนไลน์

รายชื่อผู้ตัดสินชายฟีฟ่า2019 จำนวน 6 ราย
1.มงคลชัย เพชรศรี (ฟีฟ่า2010)
2.ศิวกร ภูอุดม (ฟีฟ่า2013)
3.ชัยฤกษ์ งามสม (ฟีฟ่า2017)
4.วิวรรธน์ จำปาอ่อน (ฟีฟ่า2018)
5.สงกรานต์ บุญมีเกียรติ (ฟีฟ่าใหม่2019)
6.ต่อพงษ์ สมสิงห์ (ฟีฟ่าใหม่2019)
รายที่หลุดโผ คือ ฑีธิชัย นวลจันทร์ และ ภูมรินทร์ คำรื่น

ผู้ช่วยผู้ตัดสินชายฟีฟ่า2019 จำนวน 8 ราย
1.ธเนศ ชูชื่น (ฟีฟ่า2016)
2.ภัทรพงศ์ กิจสถิตย์ (ฟีฟ่า2016)
3.ราวุฒิ นาคฤทธิ์ (ฟีฟ่า2017)
4.พูนสวัสดิ์ สำราญสุข (ฟีฟ่า2017)
5.คมสันต์ คำแผ่น (ฟีฟ่า2018)
6.อภิชิต โนพวน (ฟีฟ่า2018)
7.ราเชนทร์ ศรีชัย (ฟีฟ่า2018)
8.โชติระวีย์ ทองดวง ( ฟีฟ่าใหม่2019)
รายที่หลุดโผ คือ ภูเบศ เหล็กผา

ผู้ตัดสินหญิงฟีฟ่า2019 จำนวน 3 ราย
1.นางสาวพรรษา ชัยสนิท (ฟีฟ่า2017)
2.นางสาวสุนิตา ทองถวิล (ฟีฟ่า2018)
3.นางสาวทัศนีย์ เขื่อนเพชร (ฟีฟ่าใหม่2019)
รายที่หลุดโผ คือ นางสาวนันทิกาญจน์ บัวสระ

ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิงฟีฟ่า2019 จำนวน 3 ราย
1.นางสาวสุภาวรรณ หินทอง (ฟีฟ่า2009)
2.นางสาวนวลนิจ ดอนจังหรีด (ฟีฟ่า2018)
3.นางสาวอริษา จันทร์โสม (ฟีฟ่า2018)

ผู้ตัดสินฟุตซอลชายฟีฟ่า2019 จำนวน 5 ราย (ฟีฟ่าให้สิทธิ์มีผู้ตัดสินหญิงร่วมทำหน้าที่การแข่งขันฟุตซอลชายได้)
1.ยุทธกร ไม้เกตุ (ฟีฟ่า2010)
2.พรณรงค์ ไกรรอด (ฟีฟ่า2017)
3.เบญจพล หมู่เจริญทรัพย์ (ฟีฟ่า2018)
4.ชลกาญจน์ เหลือสะอาด (ฟีฟ่าใหม่2019)
5.นางสาวปนัดดา โคตรเสนาภัทรา (ฟีฟ่าใหม่2019)
สำหรับ นางสาวปนัดดา โคตรเสนาภัทรา ถือเป็นผู้ตัดสินฟุตซอลหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์วงการผู้ตัดสินไทยนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นฟีฟ่า

ผู้ตัดสินฟุตบอลชายหาดฟีฟ่า2019 จำนวน 2 ราย
1.สุวัฒน์ วงษ์สุวรรณ (ฟีฟ่า2011)
2.ศุภฤทธิ์ อุดมา (ฟีฟ่าใหม่2019)

แทงบอลออนไลน์ !!!

Leave a Comment